FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 Pružamo i organizujemo sve vrste pogrebnih usluga:


- Organizacija i zakazivanje termina za sahranu,kremaciju i ekshumaciju,

- Organizacuja i zakazivanje termina za smeštaj urne po obavljenoj kremaciji posmrtnih ostataka,

- Obezbeđivanje dokumentacije o umrlom licu:potvrde o smrti,izvod iz matične knjige umrlih,sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka van gradskih grobalja,

- Prevoz posmrtnih ostataka u zemlji i inostranstvu,

- Prodaja pogrebne i prateće opreme,

- Štampanje posmrtnih plakata i čitulja u dnevnoj štampi,

- Izrada i prodaja buketa,suza i venaca od prirodnog i veštačkog cveća i sveća,

- Kamenorezačke usluge oko izrade spomenika,

- Organizacija oko verskih običaja (sveštena lica),

- Pogrebni orkestar,

- Organizacija daća u restoranima pored grobalja,

- Refundacija troškova pogrebnih usluga (fond pio zaposlenih i fond pio samostalnih delatnosti)Copyright by YMC Sveti Sava  © 2009